HISO

Lev livet – rör på dig!

Värdegrund & Vision

Fritiden har stor betydelse för alla människor, men för personer med någon funktionsnedsättning kan den utgöra skillnaden mellan ett livsinnehåll bestående av omhändertagande, passivitet och isolering och ett liv fyllt med stimulerande fritidsaktiviteter som ger ökad autonomi, samt social gemenskap! Det är vår övertygelse att människor oavsett funktionsnedsättning måste ges möjlighet att ta del av samhällets totala fritidsutbud och på samma villkor som alla andra. Vår människosyn bygger på vårt lands grundläggande demokratiska värderingar och tron på att rättvisa, jämlikhet och delaktighet kan förbättras. Detta är också en av anledningarna till att vi är med som medlem i Malmö Antidiskrimineringsbyrå (MMd).
Läs mer om HISOFritidens betydelse

En meningsfull och aktiv fritid bidrar till både ökat självförtroende, självkänsla och självkännedom, samt bättre fysisk och psykisk status. Genom ökad valfrihet och delaktighet kan individens livskvalité förbättras. Genom mera samverkan och en bättre samordnad fritidsverksamhet utnyttjas de totala resurserna till gagn för både individen och samhället.

Artira Wellness har ett nära samarbete med HISO rörande friskvårdsakviteter.

FaR®

Fysisk aktivitet på recept (FaR) innebär att legitimerad personal ordinerar fysisk aktivitet på motsvarande sätt som ett läkemedel. Det kan användas både i förebyggande och behandlande syfte.

Receptet ska vara individuellt anpassat avseende dosering (intensitet, behandlingsperiodens längd och frekvens) och typ av aktivitet. Fysisk aktivitet på recept är ett komplement till eller ersättning för läkemedel.

Hösten 2017 HISO aktiviteter på Artirawellness med Ira

Gäller ifrån v 36, se andra aktiviteter på HISOs hemsida www.hiso.nu

Måndagar: 12-13, lätt styrketräning. Plats. Artira Wellness/VIVA, Roslinsväg 9 i Malmö. Instruktör: Ira Gyllingberg
Måndagar: 15-16, Vattengympa, Hylliebadet
Måndagar; 16-17, Floating på Hylliebadet
Måndagar; 19,15-20,15, Vattengympa, Friskis& Svettis Parkmöllan

Tisdagar: 10.30-11.30, stavgång snabbare tempo, utgår från Artirawellness/VIVA på Roslinsväg 9
Tisdagar: 11.30-12.30 Stavgång/långsammare promenad, med eller utan stavar i naturskönt område. Utgår från Artira Wellness/VIVA, Roslinsväg 9

Onsdagar: 11.30-12.30 Vattengympa. Hylliebadet
Onsdagar: 14-15, Parkinson/Fibromyalgi/Stroke etc lättare styrketräning, Artirawellness/VIVA på Roslinsväg 9
Onsdagar: 17.30-18.30 Vattengympa, Friskis&Svettis, Parkmöllan

 

Torsdagar: 11-12, Parkinson/Fibromyalgi/Stroke etc lättare styrketräning, Artirawellness/VIVA på Roslinsväg 9
Torsdagar: 16-17 Lätt styrketräning, Artirawellness/VIVA på Roslinsväg 9
Torsdagar: 17-18, Lätt styrketräning. Artirawellness/VIVA på Roslinsväg 9

Fredagar: 11-12.30, Mental träning. Artirawellness/VIVA på Roslinsväg 9
Fredagar: 13-14, Avslappning/Mindfullness. Här hanterar vi stort och smått, lär oss att hantera stressen och oro. Kom i sköna avslappade kläder.

Lördagar: 11-12, Vattengympa Hylliebadet
Lördagar: 12-13, Vattengympa Hylliebadet

Frågor:
HISO tel: 040 – 23 10 90
Skype: 040 – 23 10 90
Ira Gyllingberg direkt: 070-5703602