Massagebehandlingar och yoga

Massagebehandlingar och yoga

Massage

Massage är en mycket välkänd och uppskattad behandling med många goda effekter för både kropp och själ:

Kontakta oss för bokning
 • Gör spända muskler mjuka och elastiska
 • Ökar blodcirkulationen i musklerna
 • Ökar lymfcirkulationen
 • Stärker immunförsvaret
 • Har en avslappnande effekt på kroppen
 • Ger en djupare och lugnare andning
 • Påverkar kroppens inre organ på ett positivt sätt
 • Påverkar kroppens inre organ på ett positivt sätt
 • Ger en ökad kroppskännedom
 • Motverkar spänningar vid smärttillstånd
 • Motverkar stress
 • Har en lugnande effekt på nervsystemet
 • Ökar vår koncentrationsförmåga
 • Ökar kroppens allmänna välbefinnande

Lymfsystemet

Lymfsystemet är vårt avlopps- och reningssystem samt en mycket viktig del av vårt immunförsvar som rensar ut bakterier, virus, tumörceller och andra toxiner från kroppen. Det är även en återvinningsstation för vatten som blodets kapillärer naturligt läcker ut. Detta system får alldeles för lite uppmärksamhet i relation till den viktiga roll den spelar för vår hälsa och livskvalitet. Den kallas också för det “bortglömda systemet”. Allt fler inser vikten av att optimera lymfsystemets funktion med hjälp av massage, bra kost, ett bra lymfflöde, träning, själv-snäll, trygghet och återhämtning. Lymfsystemet främjas av rörelse. När muskler arbetar skapas en tryck växling mellan aktivitet och vila, vilket ökar lymfflödet. När vi rör på oss ‘pushas’ lymfvätskan runt i lymfkärlen. En alltför stillasittande livsstil är därför en nackdel. Men det gäller att välja rätt aktivitet.

Kroppen blir som en vattentank när det lymfatiska systemet inte fungerar. Det skapar ofta en övervikt du inte kan träna bort. När det är stagnation i lymfsystemet blir huden därför ofta svullen och svampig. Lymfmassage, egenvård och lymfatisk yoga förbättrar cirkulationen av lymfa, vilket hjälper till att göra huden mer spänstig. Hjälper av samma orsak även på celluliter.


Stagnation/trögt lymfflöde kan bero på en mängd olika saker:

 • Ärrbildningar
 • Operationer/skador
 • Ökar lymfcirkulationen
 • Bristfällig kost- och vätsketillförsel
 • Sömnbrist
 • För lite rörelse
 • Negativ stress
 • Lipödem
 • Dercum
 • Myxödem

Symptomen är ofta diffusa och kan även uppstå vid låggradiga inflammationer utan bakomliggande skada eller ärrbildning. Ex:

 • Tung och trög känsla i kroppen
 • Trött och svullen i olika kroppsdelar
 • Återkommande infektioner/förkylningar
 • Celluliter
 • Yrsel, huvudvärk
 • Oförklarlig, svårbemästrad övervikt

Lymf massage, helkropp

Lymfmassage är en helkroppsbehandling vars främsta syfte är att “städa” vår kropp genom att stimulera bindväv och lymfan samtidigt. Massagen hjälper till att lösgöra stopp och öka lymfflödet så att överskottsvätska och slaggprodukter lättare kan föras ut via vårt avlopps- och reningssystem.
Det är en mycket lugnande behandling och får bäst resultat när man andas lugnt och är avslappnad. Vi använder olika tekniker för att lösgöra stopp, i hud och bindväv så att fibroser och ärrvävnad minskar, vilket hjälper till att göra huden mer spänstig.
Du rekommenderas att kombinera lymfmassage med egenvård, för att få ett så bra resultat/effekt som möjligt. I egenvården som rekommenderas att göra på daglig basis arbetar vi även där med bindväven och lymfan samtidigt. Vi drar och stryker, trycker och skakar, så att stopp lossas upp, flödet kommer igång och hjälper oss att transportera bort slagg ur kroppen.

Vi jobbar också med andningen eftersom det är viktigt att få igång ett biologiskt korrekt andningsmönster d.v.s. ”andas med diafragman (lymfsystemets cirkulationspump)”.
Det är viktigt att du är motiverad att jobba med egenvård för bästa resultat, ingen quick fix.


Så här går behandlingen till

Du ligger på en massagebänk med handdukar och ev. filt på dig med trosor/kalsonger på. Helkropps behandlingen börjar med framsida därefter får du vända dig om. En kroppsdel i taget lyfts fram, resten av kroppen är täckt av handdukar. Helkropps behandlingen utförs under tystnad med uppvärmd kallpressad vegetabilisk olja och varar totalt i 90 minuter.

Under behandlingen är det viktigt att du känner dig avslappnad, trygg, varm och andas lugnt genom behandlingen.

Rekommenderas ej vid:

 • Vid pågående cancerbehandling
 • Rosfeber
 • Svullna ben, kan bero på hjärtproblem.
 • Långt framskridet lipödem
 • Infektioner, influensa, pågående antibiotika behandling

Klassisk massage

Massage har genom historien visat sig vara en väldigt användbar metod för att höja det allmänna välmåendet, minska smärtupplevelsen och stress.

Du går kanske omkring med ömma, spända axlar och känner dig stressad och behöver någon som knådar bort det onda. Eller kanske känner du behov av att bara koppla av en stund i en lugnande miljö.Vid regelbunden behandling motverkar den klassiska massagen trötthet, smärta i axlar, rygg, ben och nacke.

Taktil massage

Vid taktilmassage sker beröringen i ett jämnt och lugnt tryck och följer ett medvetet rörelsemönster. Strykningarna ska inge trygghet och säkerhet. Genom att röra huden på detta medvetna sätt aktiveras oxytocinsystemet i kroppen.

Oxytocin är ett hormon som fungerar lugnande och roingivande och gör att vi känner oss lyckliga. Man skulle kunna säga att oxytocin är adrenalinets motsats. När adrenalinet stressar och sätter fart på oss så lugnar oxytocinet ner oss och ger oss ro.

Taktilmassage

Taktil massage är bra för dig som har låg energi, fibromyalgi, värk, trött, allmänt nere m.m.,

Ann-Margret Andersson

Effekter av taktilmassage

Effekterna av en taktilmassage kan exempelvis vara avslappning i kroppen, lugn och ro, smärtlindring, bättre sömn, ökad nyfikenhet, förbättrad mag-tarmfunktion, sänker högt blodtryck, minskad aggressivitet, stärkt kroppsuppfattning, minskad ångest, ökat immunförsvar, ökad självkänsla och tänd livsgnista.

Så här går behandlingen till

Du ligger på en massagebänk med handdukar och ev. filt på dig med underkläder på. Helkroppsbehandlingen börjar med baksida därefter får du vända dig om. En kroppsdel i taget lyfts fram, resten av kroppen är täckt av handdukar.

Helkroppsbehandlingen utförs under tystnad med uppvärmd kallpressad vegetabilisk olja och varar i 50 minuter.

För de som är beröringskänsliga kan strykningarna ske utanpå kläderna.

Under behandlingen är det viktigt att du känner dig trygg och varm. Därför anpassas behandlingen till varje enskild person.

Kontakta oss för bokning

Hotstone massage

En otroligt avslappnande djup massage med varma lava stenar. Massagerörelserna med de upphettade stenarna motsvarar sex massagegrepp med bara händerna. I och med värmen i kombination med aromaoljor lyckas man komma längre in i muskeln utan att känna den smärta en annars djupgående behandling kan medföra. Massagen främjar harmoni och ett positivt energiflöde, den ger ett meditativt tillstånd och en känsla av lugn. Stenarna som används är svart, släta bassaltstenar. Massagen ökar blod och lymfcirkulationen samt stimulerar cellförnyelsen. Den är djupt avslappnande, stressminskande, renande och ger ny kraft och energi!
Rekommenderas ej för gravida!

Pris från 650:-

Lymfatisk yoga

Lymfatisk yoga/Vinyasa slow, en fantastisk yogaform som ger återhämtning till både kropp, själ och sinne! En kombination av rörelse och stillhet, djupgående avslappning och renande flöde.

Vi jobbar med alla positioner (asanas) utifrån ett terapeutiskt perspektiv för att nå det som gör yogan så unik. Vi jobbar aktivt med att hjälpa och få fart på vårt lymfsystem – kroppens avfalls- och reningssystem. Rena och hela kroppen! Stilla sinnet för en stund! Starta processer av återhämtning för alla kroppens organ!

Andningen är en central roll eftersom det är viktigt att få igång ett biologiskt korrekt andningsmönster d.v.s. ”andas med diafragman (lymfsystemets cirkulationspump)” som hjälper att få igång lymfflödet.

Jag anpassar yogapassen efter gruppen och efter önskemål, men målet med passen är att alla skall hitta kärleken till sin egen yoga och till sin egen kropps möjligheter.

MediYoga

Ann-Margret Andersson är utbildad MediYogainstruktör av Pär Krutzén ansvarig utbildare för MediYoga instruktör- och terapeututbildningar i västra och södra Sverige. Efter att jag utövat Medicinsk Yoga dagligen i ett par veckors tid, kunde jag märka förändringar och bättre balans i mitt liv som förbättras ju längre jag håller på. Det är som att skala av blad, för blad från en lök. Jag vill nu dela med mig till andra, att må bättre i sin vardag och att lära sig lyssna inåt och på sin kropp. Tyvärr är det inte någon Quick fix utan det kräver regelbunden träning ett antal gånger i veckan i grupp eller själv.

MediYoga är en lugn, dynamisk och terapeutisk yogaform och har sitt ursprung i den klassiska kundaliniyogan. Den utvecklades i Sverige på 1990-talet vid MediYogainstitutet i Stockholm av yogaterapeut Göran Boll i samarbete med Danderyds sjukhus. MediYoga bygger på ett holistiskt verktyg för fysisk, mental och andlig träning där man utför mjuka rörelser, lär sig andnings-, koncentration och avspänningstekniker samt meditationer och mantra. Andningsteknikerna spelar en grundläggande roll i MediYogan. Det handlar om att utveckla fysisk smidighet, skapa mental avspänning och insikt.

Alla utövar yogan efter egen förmåga; oavsett om man har/haft hjärt- eller ryggproblem, värk, är vältränad, överviktig – eller är trött med mera. MediYogan kan utföras på yogamatta eller på stol.

Forskning både svensk och internationell har påvisat positiva resultat på patienter med bland annat smärta, stress, ångest, sömnstörningar, förmaksflimmer, hjärtsvikt, astma och högt blodtryck. Att denna yogaform är “medicinsk” innebär att det fortlöpande görs ett antal kliniska studier inom olika områden som till exempel rygg- och hjärtproblem.

Ytterligare en faktor som gör yogan “medicinsk” är att de Instruktörer, Lärare och Terapeuter som kan lära ut den medicinska yogan, håller pass och/eller enskilda sessioner är sjukvårdsutbildade, med som minst undersköterskekompetens.

MediYogan är kraftfull. Den är inte farlig och den skapar inte obalanser eller ohälsa, men den kan vara nyckeln som låser upp dina innersta känslor och låter dem komma upp till ytan. Det är viktigt att vara medveten om detta.

Hormonyoga MediYoga

Utvecklad av Ellen Engvall, en av lärarna på MediYoga institutet. Denna yoga form (samma grund som mediyogan) är en kraftfull teknik som riktar sig på äggstockar, sköldkörteln, binjurar och hypofys som hjälper kvinnor i alla åldrar att balansera hormonsystemet och är dessutom stressreducerande. Den rekommenderas till alla kvinnor med PMS, PCO, graviditetsproblem och symtom under klimakteriet. Den hjälper även kvinnor att hålla sig unga och vitala efter klimakteriet.

Studier visar, att om man tränar hormonyogaprogrammet ca 3-4 gånger i veckan 4 månader, uppnår man ungefär samma resultat som vid östrogenbehandling. Därefter räcker det att träna ett par gånger i veckan för att effekten ska bestå.

Vilka rekommenderar man inte hormonyoga?

 • Hypertheros (överskott av sköldkörtelhormon)
 • Hormonellt betingad bröstcancer
 • Stora myom
 • Endometrios
 • Livmodertumör
 • Gravida