Massagebehandlingar och yoga

Lymfmassage, Klassisk massage, Medicinsk massagebehandling, Sportmassage, Tejpning, Taktil massage, Hotstone massage, Aromamassage

Massage

Massage är en mycket välkänd och uppskattad behandling med många goda effekter för både kropp och själ:

Bokning, lediga tider och prisuppgifter hittar ni här

 • Gör spända muskler mjuka och elastiska
 • Ökar blodcirkulationen i musklerna
 • Ökar lymfcirkulationen
 • Stärker immunförsvaret
 • Har en avslappnande effekt på kroppen
 • Ger en djupare och lugnare andning
 • Påverkar kroppens inre organ på ett positivt sätt
 • Påverkar kroppens inre organ på ett positivt sätt
 • Ger en ökad kroppskännedom
 • Motverkar spänningar vid smärttillstånd
 • Motverkar stress
 • Har en lugnande effekt på nervsystemet
 • Ökar vår koncentrationsförmåga
 • Ökar kroppens allmänna välbefinnande

Lymfsystemet

Lymfsystemet är vårt avlopps- och reningssystem samt en mycket viktig del av vårt immunförsvar som rensar ut bakterier, virus, tumörceller och andra toxiner från kroppen. Det är även en återvinningsstation för vatten som blodets kapillärer naturligt läcker ut. Detta system får alldeles för lite uppmärksamhet i relation till den viktiga roll den spelar för vår hälsa och livskvalitet. Den kallas också för det “bortglömda systemet”. Allt fler inser vikten av att optimera lymfsystemets funktion med hjälp av massage, bra kost, ett bra lymfflöde, träning, själv-snäll, trygghet och återhämtning. Lymfsystemet främjas av rörelse. När muskler arbetar skapas en tryck växling mellan aktivitet och vila, vilket ökar lymfflödet. När vi rör på oss ‘pushas’ lymfvätskan runt i lymfkärlen. En alltför stillasittande livsstil är därför en nackdel. Men det gäller att välja rätt aktivitet. Kroppen blir som en vattentank när det lymfatiska systemet inte fungerar. Det skapar ofta en övervikt du inte kan träna bort. När det är stagnation i lymfsystemet blir huden därför ofta svullen och svampig. Lymfmassage, egenvård och lymfatisk yoga förbättrar cirkulationen av lymfa, vilket hjälper till att göra huden mer spänstig. Hjälper av samma orsak även på celluliter.

Stagnation/trögt lymfflöde kan bero på en mängd olika saker:

 • Ärrbildningar
 • Operationer/skador
 • Ökar lymfcirkulationen
 • Bristfällig kost- och vätsketillförsel
 • Sömnbrist
 • För lite rörelse
 • Negativ stress
 • Lipödem
 • Dercum
 • Myxödem

Symptomen är ofta diffusa och kan även uppstå vid låggradiga inflammationer utan bakomliggande skada eller ärrbildning. Ex:

 • Tung och trög känsla i kroppen
 • Trött och svullen i olika kroppsdelar
 • Återkommande infektioner/förkylningar
 • Celluliter
 • Yrsel, huvudvärk
 • Oförklarlig, svårbemästrad övervikt

Lymf massage, helkropp

Lymfmassage är en helkroppsbehandling vars främsta syfte är att “städa” vår kropp genom att stimulera bindväv och lymfan samtidigt. Massagen hjälper till att lösgöra stopp och öka lymfflödet så att överskottsvätska och slaggprodukter lättare kan föras ut via vårt avlopps- och reningssystem. Det är en mycket lugnande behandling och får bäst resultat när man andas lugnt och är avslappnad. Vi använder olika tekniker för att lösgöra stopp, i hud och bindväv så att fibroser och ärrvävnad minskar, vilket hjälper till att göra huden mer spänstig. Du rekommenderas att kombinera lymfmassage med egenvård, för att få ett så bra resultat/effekt som möjligt. I egenvården som rekommenderas att göra på daglig basis arbetar vi även där med bindväven och lymfan samtidigt. Vi drar och stryker, trycker och skakar, så att stopp lossas upp, flödet kommer igång och hjälper oss att transportera bort slagg ur kroppen. Vi jobbar också med andningen eftersom det är viktigt att få igång ett biologiskt korrekt andningsmönster d.v.s. ”andas med diafragman (lymfsystemets cirkulationspump)”. Det är viktigt att du är motiverad att jobba med egenvård för bästa resultat, ingen quick fix.

Rekommenderas ej vid:

 • Vid pågående cancerbehandling
 • Rosfeber
 • Svullna ben, kan bero på hjärtproblem.
 • Långt framskridet lipödem
 • Infektioner, influensa, pågående antibiotika behandling

Klassisk massage

Massage har genom historien visat sig vara en väldigt användbar metod för att höja det allmänna välmåendet, minska smärtupplevelsen och stress. Du går kanske omkring med ömma, spända axlar och känner dig stressad och behöver någon som knådar bort det onda. Eller kanske känner du behov av att bara koppla av en stund i en lugnande miljö.Vid regelbunden behandling motverkar den klassiska massagen trötthet, smärta i axlar, rygg, ben och nacke.

Taktil massage

Vid taktilmassage sker beröringen i ett jämnt och lugnt tryck och följer ett medvetet rörelsemönster. Strykningarna ska inge trygghet och säkerhet. Genom att röra huden på detta medvetna sätt aktiveras oxytocinsystemet i kroppen.

Oxytocin är ett hormon som fungerar lugnande och roingivande och gör att vi känner oss lyckliga. Man skulle kunna säga att oxytocin är adrenalinets motsats. När adrenalinet stressar och sätter fart på oss så lugnar oxytocinet ner oss och ger oss ro.

Taktilmassage

Taktil massage är bra för dig som har låg energi, fibromyalgi, värk, trött, allmänt nere m.m.,

Effekter av taktilmassage

Effekterna av en taktilmassage kan exempelvis vara avslappning i kroppen, lugn och ro, smärtlindring, bättre sömn, ökad nyfikenhet, förbättrad mag-tarmfunktion, sänker högt blodtryck, minskad aggressivitet, stärkt kroppsuppfattning, minskad ångest, ökat immunförsvar, ökad självkänsla och tänd livsgnista.

Bokning, lediga tider och prisuppgifter hittar ni här

Hotstone massage

En otroligt avslappnande djup massage med varma lava stenar. Massagerörelserna med de upphettade stenarna motsvarar sex massagegrepp med bara händerna. I och med värmen i kombination med aromaoljor lyckas man komma längre in i muskeln utan att känna den smärta en annars djupgående behandling kan medföra. Massagen främjar harmoni och ett positivt energiflöde, den ger ett meditativt tillstånd och en känsla av lugn. Stenarna som används är svart, släta bassaltstenar. Massagen ökar blod och lymfcirkulationen samt stimulerar cellförnyelsen. Den är djupt avslappnande, stressminskande, renande och ger ny kraft och energi!
Rekommenderas ej för gravida!

Pris från 650:-

Aromamassage

En lätt massageteknik med essentiella terapeutiska oljor

AromaTouch* för att få kroppen i balans.

Tekniken är en klinisk metod för att tillämpa eteriska oljor längs energimeridianer och viscerala punkter i ryggen och fötterna alternativt händer för att bidra till att balansera sympatiska och parasympatiska nervsystemet i kroppen. Massagen i sig är väldigt mjuk och baseras i stort på taktilmassage i form av strykningar. Massagen ger beröring i ett jämnt och lugnt tryck som följer ett medvetet rörelsemönster för att aktivera oxytocinsystemet i kroppen. Oxytocin är ett hormon som gör att vi mår bra. Tekniken förbättrar välbefinnandet genom att minska fysisk och emotionell stress samt genom att stödja en hälsosam autonom funktion. Tekniken är enkel och intuitiv och metoden sägs ha sitt ursprung från Tibet för flera tusen år sedan.

*CPTG® oljor som är kvalitetstestade (ren och fri från föroreningar eller syntetiska fyllnadsmedel).

Behandlingen är en energigivande och vitaliserande teknik för kropp och själ. Användningsområden för eteriska oljor är omfattande och utgör en väldokumenterad modell för att förbättra den allmänna hälsan. Utbredd acceptans av eteriska oljor, både inom och utanför den vetenskapliga världen, har fått många att välja detta mer naturliga förhållningssätt till läkning och förebyggande för god hälsa. Effekten av AromaTouch kan sitta i upp till 3 dygn och klingar successivt av. Effekten kan upplevas redan efter 1:a behandlingen men 5-10 AromaTouch behandlingar kan behövas för utvärdering och ett mer hållbart resultat.

Tekniken kan vara välgörande bland annat för att:

 • Stärka immunförsvar och återställa obalanser i kroppen, lindra rygg- och nackbesvär, även kroniska.
 • Rensa ut gifter, virus, svamp och bakterier.
 • Lindra huvudvärk.
 • Hjälpa till att bli av med stress.
 • Förkorta sjukdomstiden och lindra olika sjukdomsbesvär.
 • Öka koncentrationen och närvaron.
 • Ge välbefinnande och avslappning.
 • Motverka värk i leder.
 • Öka cirkulationen.
 • Stärka kroppens försvar vid allergier.
 • Öka/ge energi.