SAMTAL & HYPNOS

Vi som arbetar här är specialiserade inom förlust/trauma samt beroende med mångårig erfarenhet som terapeuter och vi har alla tystnadsplikt.

Samtalsterapi

I samtalsterapi får du möjlighet att fokusera på dig och dina behov, att reflektera över vem du är idag, vem du vill vara och om det finns saker du vill förändra. I terapirummet råder en tillitsfull atmosfär där du får känna dig helt trygg med att öppna upp och utforska ditt inre. Här är du fri att benämna saker precis så som de känns, utan att någon dömer dig eller har värderingar om hur du borde vara. 
 Exempel på områden som kan tas upp i samtalsterapi är låg självkänsla eller dåligt självförtroende, nedstämdhet, ångest, depression, problem i relationer, stress, traumatiska händelser, utsatthet eller mobbning, svårigheter under uppväxten, utanförskap, sorg, olika typer av beroenden, känslor av värdelöshet eller skam, utmattningssyndrom eller upplevelse av meningslöshet. Men det kan lika gärna vara en vilja att förstå dig själv bättre eller att du har en längtan efter något annat i livet. 
 Samtalsterapi inkluderar olika arbetssätt och vi är lyhörda för vad som passar dig, men det reflekterande samtalet är vår grundsten. Inom psykosyntesen finns många visualiseringsövningar som ger dig insikter och vi gör även bild- och gestaltövningar. Kopplingen mellan kroppsförnimmelser, känslor och tankar är betydelsefull och vi medvetandegör hur de samverkar hos dig. Vi kan också arbeta med mindfulness (medveten närvaro) samt inslag av KBT, Sorgbearbetning och hypnos. Vi anpassar oss förstås efter vad du känner dig bekväm med. 
 Om du vill ger vi oss tid att blicka bakåt och finna orsaker och samband i ditt förflutna som kanske påverkar dig idag. Vi kan undersöka vilka olika sidor du har, vilka sidor du skulle vilja ge mer utrymme och vilka sidor du kanske vill tona ner. Psykosyntesens förhållningssätt är att alla sidor hos dig är välkomna, men att det är värdefullt att lära känna dem och förstå hur du kan reglera dem. Vi kan också undersöka hur utvecklad din vilja är och eventuellt arbeta vidare med den. 
 En terapisession varar i 60 minuter. I samtalsterapi arbetar vi långsiktigt och låter processen ha sin gång och det är en fördel om du har möjlighet att komma regelbundet - gärna en gång i veckan under en lite längre tidsperiod. Våra samtal är förstås konfidentiella.

Parterapi

I parterapi kommer du och din partner tillsammans. Även andra relationer kan bli hjälpta av par- och relationsterapi, som t ex relationen med en familjemedlem eller mellan vänner. 
Din levnadspartner är oftast den person som står dig allra närmast och därmed kan det också kännas sårbart att i parterapi söka hjälp av en utomstående för din mest intima relation. Jag hyser stor respekt för den känslan och känner ödmjukhet inför att få möjligheten att bidra i er process på ett sätt som upplevs som respektfullt av er båda. Det är också sårbarheten i en nära relation som gör det svårt att komma vidare utan hjälp ibland.

Skäl till att söka parterapi eller relationsterapi kan vara:

 • Vi bråkar hela tiden
 • Vi har kommunikationsproblem
 • Vi har vuxit ifrån varandra och vill hitta tillbaka
 • Vi vill utveckla vår relation och ta den till en ny nivå
 • Vi har olika syn på barnuppfostran
 • Vi har olika syn på hushållssysslor
 • Vi har olika syn på vår ekonomi
 • Vårt sexliv fungerar inte
 • Barnen har flyttat hemifrån och vi vill finna ny spänning i vår parrelation
 • Otrohet
 • Svartsjuka
 • Beroende/medberoende
 • Vi lever i en familj med bonusbarn och behöver hitta gemensamma former samt bra sätt att kommunicera med våra ex-partners
 • Vi vill skiljas och vill få hjälp med en bra separation och fortsatt god relation

I parterapi/relationsterapi träffas vi 80 minuter varje gång och det är vanligt att ses ca fem gånger, men det är förstås individuellt och beroende på vilken problematik ni kommer med. Våra samtal är konfidentiella.
Vi tar även emot barn/unga/ föräldrar.

Beroenden

Vi erbjuder också olika behandlingsformer när det gäller sockerberoenden, matberoenden, men även andra beroendeformer som tex alkohol.När obalanserna är stora får man stora konsekvenser exempelvis utmattning, depression, dimhjärna, minnesproblem, sömnproblem, extrem trötthet, värk, magproblem mm. I den avancerade biokemiska reparationen arbetar vi med att stötta kroppens organ i en viss ordning så hela systemet kan stöttas. Vi utför bedömningar, utredningar och biokemiska reparationer och matplaner.


Hypnos

Hypnoterapi ger dig effektiv och varaktig hjälp vid, ångest och oro, fobier, trauma, posttraumatisk stress, nedstämdhet, dålig självkänsla, ätstörningar, viktproblem, sockerberoende, alkoholism och prestationsångest och framförallt effektivt för att skapa framgång. Så att du ska kunna känna livsglädje, frihet och balans och följa din själs syfte.


Hypnoterapi ger dig effektiv och varaktig hjälp vid, ångest och oro, fobier, trauma, posttraumatisk stress, nedstämdhet, dålig självkänsla, ätstörningar, viktproblem, sockerberoende, alkoholism och prestationsångest och framförallt effektivt för att skapa framgång. Så att du ska kunna känna livsglädje, frihet och balans och följa din själs syfte.


I terapin försätter vi det medvetna sinnet på paus genom avslappning och kan då arbeta direkt med klientens undermedvetna sinne. När vi nu har skapat förutsättning för en inre kommunikation har vi möjligt att påverka känslor, tankar och beteenden man har. Viktigt att vet är att ingen kan tvingas att göra eller säga saker emot sin vilja i hypnosen. För att kunna uppleva denna hypnotiska känsla behöver du kunna följa instruktioner och kunna koncentrera dig på min röst. Forskning har kommit fram till att en stor del av det vi känner, tänker och gör styrs av det undermedvetna. Dessa processer är automatiska och påverkar vårt dagliga liv på ett omedvetet plan. Den större delen av de automatiska beteendet har programmerats under vår barndom och är lagrad i vårt undermedvetna. I terapin arbetar vi med det undermedvetna hos klienten för att skapa djupa och långvariga förändringar.

Vi som arbetar här är specialiserade inom förlust/trauma samt beroende med mångårig erfarenhet som terapeuter och vi har alla tystnadsplikt.